יום רביעי, 17 ביוני 2009

אמא חזרה הביתה!

בס"ד


אחרי כמה שבועות בטיול, התור ששמה הקן באדן-חלון שלי חזרה הביתה ודגרה על
ביצה חדשה. אני שמחה מאוד שהיא חזרה, ואני מקווה שהביצה הזאת תדגיר בקרוב.
אל תדאגו -- לא נפתח את החלון הזה עד שהגוזל יעוף מהקן.


גם אני שמחה להמשיך לחבר בבלוג.

יום ראשון, 14 ביוני 2009

תעפש H1N1

ב'סד

כב סיון תשס"ט


חשוב להבין פרתים ובמה לעסות בקשר שפעת H1N1

לכן, אתם מוזמנים לגלוש באינטרנט עד אטר עבריתhttp://www.health.gov.il/
או באנגלית http://www.health.gov.il/english/

לחיים בריותים, יוכבד