יום ראשון, 26 ביולי 2009


ב'סד

התחזית: חם!!!!

יש לי איצה טובה שהשתמשתי כשהייתי סטודנת צאירה בחיפה.


שיםו מתפחות או כובעים מכותנה 100% בתוך כיור מיים קרים. עכשיב יכולים להתלבש בכיסוי ראוש בנחת. ההרגשה דומה למיזונ אוויר.

כל טוב ויום נעים, יוכבד
http://www.linkedin.com/in/yochevedgolaniink

http://twitter.com/yochevedgolani

http://itsmycrisisandillcryifineedto.blogspot.com/