יום ראשון, 14 ביוני 2009

תעפש H1N1

ב'סד

כב סיון תשס"ט


חשוב להבין פרתים ובמה לעסות בקשר שפעת H1N1

לכן, אתם מוזמנים לגלוש באינטרנט עד אטר עבריתhttp://www.health.gov.il/
או באנגלית http://www.health.gov.il/english/

לחיים בריותים, יוכבד

תגובה 1: